Публічна інформація

Ліцензія Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України (завантажити, .pdf)

Відомості на право здійснення освітньої діяльності (завантажити, .pdf)

Сертифікати:

Інститут акредитовано за IV рівнем державної акредитації.

По закінченню навчання видається державний диплом.

ЗІЕІТ пройшов міжнародну сертифікацію «International Education Society, London».

Випускники ЗІЕІТ крім державного диплома про вищу освіту мають змогу отримати також міжнародний сертифікат IES (завантажити, .jpg)

Відділ ліцензування та акредитації

Положення про відділ ліцензування та акредитації (завантажити, .pdf)

Висновки експертних комісій:

 • Висновки експертної комісії (16.10-18.10 2018р.) про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Управління інноваційною діяльністю» зі спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (21.03-23.03 2018р.) про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (19.03-21.03 2018р.) про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (12.12-14.12 2017р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп’ютерна інженерія зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (8.11-10.11 2017р.) про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи за напрямом 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (завантажити, .pdf)

Ліцензування:

 • Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 051 «Економіка»
 • Ліцензування за першим (бакалаврським) освітнім рівнем спеціальності 081 «Право»
 • Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія»
 • Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг»